GENEO REHAU

Energetická efektívnosť v perfekcii: plnoarmovaný okenný profil z higtech materiálu RAU-FIPRO®

GENEO Rehau je z energetického hľadiska najlepší systém okenných profilov, ktorý je v súčasnosti k dispozícii s konštrukčnou hĺbkou 86 mm.

Plastové okná GENEO Rehau obsahujú špičkový materiál RAU-FIPRO. RAU FIPRO je  vláknový kompozitný materiál, ktorý poskytuje enormnú stabilitu. Pri 90 % použitia netreba použiť oceľovú výstuž, ktorá je v iných prípadoch nutná z hľadiska udržania stability.

Plastové okná GENEO Rehau dosahujú taktiež najlepšie tepelnoizolačné hodnoty. So systémom GENEO sa naplno spĺňajú všetky požiadavky, ktoré predpisuje Nariadenie o šetrení energiou.

Plastové okná vytvárajú súčasne optimálne predpoklady pre dizajn a komfort – bez kompromisov z hľadiska tepelnoizolačných vlastností.

geneo plastové okno

Vlastnosti

  • Konštrukčná hĺbka: 86 mm / Stredové tesnenie
  • Počet komôr: 6
  • Tepelná izolácia: Uf až 0,86 W/m²K
  • Úspora energie: až 76%*
  • Materiál: vláknový kompozitný materiál RAU-FIPRO, obvodová koextrudovaná vonkajšia vrstva z vysokvalitného RAU-PVC na vytvorenie povrchu najlepšej kvality.
  • Zvuková izolácia : bez oceľovej výstuže do  Rw,P = 47 dB (so zasklením  Rw = 50 dB).
  • Ochrana proti vlámaniu: po triedu odolnosti 3, po triedu odolnosti 2 bez ocele.
  • Priepustnosť vzduchu: 4 (EN 12207)
  • Odolnosť proti náporovému dažďu: 9A (EN 12208)

*Zníženie strát energie pri oknách pri výmene starých drevených, resp. plastových okien z 80-tych rokov (Uf = 1,9, Ug= 3,0) za okná zhotovené z profilov GENEO (Uf = 0,86, Ug= 0,5) (veľkosť okna 123 x 148 cm).

Energetická hospodárnosť v perfekcii: Plnovystužený okenný profil zo špičkového materiálu RAU-FIPRO

 

Pre bližšiu informáciu o cene nás prosím kontaktujte. Radi vám našu ponuku naceníme vzhľadom na vaše individuálne potreby. Takisto si môžete poprezerať katalóg na stiahnutie a vybrať si okná rôznych rozmerov.